AtwoM

Về chúng tôi

AtwoM Việt Nam là chi nhánh của AtwoM Hàn Quốc, một công ty chuyên về các product như MIS, PMS và các hệ thống thông tin khác. Bên cạnh đó chúng tôi cũng thành lập viện nghiên cứu doanh nghiệp với định hướng phát triển các giải pháp cho các tổ chức, bộ ban ngành về năng lượng và nghiên cứu khoa học.

Chúng tôi mong muốn được mở rộng kinh doanh tại Việt Nam, hy vọng có thể cùng các bạn mang lại sự thay đổi cho tương lai cũng như củng cố, thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc.

AtwoM (Advanced with Manpower & Motivation) Hàn Quốc được thành lập từ năm 1998 với bề dày kinh nghiệm về lĩnh vực CNTT tại Hàn Quốc. Năm 2016, Văn phòng Đại diện A2M tại TP. Hà Nội của A2M được mở, và tới 04/2020 công ty A2M Việt Nam chính thức được thành lập.

Với các lĩnh vực hoạt động chính:

  • AtwoM Solution: Nghiên cứu và phát triển các hệ thống quản lý hệ thống thông tin ứng dụng trong các doanh nghiệp, tổ chức, cũng như các dự án cần quản lý lượng lớn thông tin như các hệ thống năng lượng tái tạo.
  • AtwoM Edu: Trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ nhu cầu nhân sự của công ty và các đối tác trong và ngoài nước (Hàn Quốc, Nhật Bản).
  • AtwoM Green: Cầu nối giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước có nhu cầu trong việc mua bán, trao đổi các loại chứng chỉ năng lượng tái tạo.

AtwoM Việt Nam đang từng bước phát triển phát triển, kiện toàn và tham gia vào thị trường Việt Nam. Trong hoàn cảnh mà năng lượng nói chung và năng lượng sạch đang là một lĩnh vực phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam, chúng tôi luôn sẵn sàng hành trang để đương đầu với những thách thức mới!

Đối tác