product
/Nền tảng quản lý vận hành và bảo dưỡng tua bin phát điện gió.

Là một nền tảng để vận hành và bảo trì các hệ thống phát điện năng lượng mới và tái tạo, theo dõi trạng thái phát điện theo thời gian thực và dữ liệu cảm biến, đồng thời cung cấp nhiều thông tin dự đoán khác nhau như lượng phát điện, xác suất hỏng hóc và tính toán chi phí bảo trì dựa trên cơ sở dữ liệu tích lũy.

GS Grade 1_Certification Mark

Đạt được chứng nhận chất lượng phần mềm TTA Good Software Chứng nhận GS hạng 1 (No. 21-0405)

Chứng nhận GS là hệ thống chứng nhận chất lượng phần mềm nhằm kiểm tra/thử nghiệm phần mềm dựa trên tiêu chuẩn quốc tế ISO và cấp cho phần mềm vượt qua những tiêu chuẩn gắt gao của tổ chức.