profile
/Phần mềm quản lý doanh nghiệp và phê duyệt điện tử.

IMWARE là một dịch vụ cung cấp quản lý dự án/nhiệm vụ dựa trên lịch sử, quản lý lịch trình, cộng đồng và người đưa tin, bao gồm các chức năng phê duyệt điện tử.

1 Phê duyệt điện tử

 • Cung cấp môi trường phê duyệt tài liệu linh hoạt dựa trên sơ đồ tổ chức
  • Lưu các dòng thanh toán thường dùng
 • Trình tải lên tích hợp để đính kèm các tệp lớn
 • Khả năng quản lý và chỉnh sửa biểu mẫu
  • Trình chỉnh sửa tích hợp để hỗ trợ chỉnh sửa tài liệu (1)
  • Hỗ trợ xem trước trước khi phê duyệt
  • Tải xuống PDF để hoàn tất thanh toán
 • Hỗ trợ thiết lập tài liệu riêng tư

(1) Phí có thể được thêm vào tùy thuộc vào loại trình biên tập

2 Quản lý dự án và kinh doanh

 • Quản lý đăng ký dự án theo nhóm/cá nhân
  • Quản lý xúc tiến kinh doanh dựa trên lịch sử
  • Cấu hình yêu cầu công việc/màn hình nhận/tham chiếu
  • Danh sách kiểm tra được cung cấp
  • Chỉ báo tiến độ theo ngày bắt đầu kết thúc

3 Cộng đồng

 • Cung cấp chức năng hỗ trợ cộng đồng trong công ty
  • Hoạt động của các thông báo và bảng tin theo bộ phận
  • Tìm kiếm nhân viên, ứng dụng danh thiếp và hoạt động dịch vụ cấp chứng chỉ (2)

(2) Áp dụng cho việc phát triển các dịch vụ bổ sung ngoài các dịch vụ cơ bản

4 Quản lý lịch trình

 • Chức năng quản lý và chia sẻ lịch trình theo nhóm/cá nhân
  • Cung cấp thông tin về các chuyến công tác, cuộc họp, sự kiện và kỳ nghỉ

5 Tin nhắn

 • Cung cấp chức năng nhắn tin tích hợp của riêng nó
  • Thông báo lồng vào nhau để thanh toán, công việc, lịch trình và thông báo
  • Cung cấp thông báo về nhân viên vắng mặt và nhân viên mới

6 Tích hợp di động

 • Thanh toán điện tử, công việc và tin nhắn được cung cấp