product
/Năng lượng tái tạo ICT - Khu liên hợp công nghiệp Microgrid EMS.

Đây là một nền tảng để vận hành và bảo trì các hệ thống phát điện năng lượng mới và tái tạo, theo dõi trạng thái phát điện theo thời gian thực và dữ liệu cảm biến, đồng thời cung cấp nhiều thông tin dự đoán khác nhau như lượng phát điện, xác suất hỏng hóc và tính toán chi phí bảo trì dựa trên cơ sở dữ liệu tích lũy.

Các quốc gia trên thế giới đang có chiến lược phát triển mạnh mẽ lưới điện thông minh như một ngành tăng trưởng trong tương lai để ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính.

  • Sự nổi lên của mô hình phát triển hệ thống điện ở khu vực nhỏ

    Tích cực nghiên cứu và xác minh công nghệ phát điện lưới phục vụ sản xuất và truyền tải năng lượng hiệu quả.

  • Thông báo về kế hoạch kích hoạt Microgrid của chính phủ

    Chiến lược mở rộng ngành năng lượng mới năm 2030 để ứng phó hàng đầu với hệ thống khí hậu mới và cắt giảm khí nhà kính.

  • Tăng nhu cầu xây dựng các hệ thống cung cấp năng lượng các-bon thấp như năng lượng tái tạo

    Tăng cường sử dụng năng lượng hợp lý và nhu cầu quản lý năng lượng có hệ thống để giảm tiêu thụ và hiệu quả năng lượng.