profile
/Giải pháp truyền tệp NERO.

NERO là một giải pháp truyền tệp được thiết kế và phát triển với công nghệ của A2M. Dựa trên HTML5, các tiêu chuẩn web, khả năng truy cập và đa nền tảng được hỗ trợ và nó là một thành phần thiết yếu để cung cấp tải lên/tải xuống tệp trong hệ thống web thế hệ tiếp theo.

GS Grade 1_Certification Mark

Đạt được chứng nhận chất lượng phần mềm TTA Good Software Chứng nhận GS hạng 1 (No. 21-0405)

Chứng nhận GS là hệ thống chứng nhận chất lượng phần mềm nhằm kiểm tra/thử nghiệm phần mềm dựa trên tiêu chuẩn quốc tế ISO và cấp cho phần mềm vượt qua những tiêu chuẩn gắt gao của tổ chức.